Actiwave

Actiwave är företaget som inriktar sig på att utveckla en teknik som förbättrar ljudkvaliteten i bland annat mobiltelefoner och surfplattor. Actiwaves produkter är ett resultat av forskning på Linköpings universitet och de förenar vetenskap inom vår hörsel med digital ljudforskning. Företagets VD och grundare Pär Gunnars Risberg är mycket glad över att andra, större företag har vågat investera i Actiwave. Det innebär att företaget kan fortsätta att expandera i en snabbare takt. De har lyckats ta fram en teknik som ger små högtalare ett bättre ljud och flera ledande tillverkare inom mobiltelefoni har visat sitt intresse.

Ett alumn-företag från Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten och här bedrivs bland annat forskning inom teknik och medicin. Actiwave är ett alumn-företag som bildades av före detta studenter vid universitetet. Det gör att de ända sedan starten har haft en stor insyn i aktuell forskning om hörseln och digital teknik som de sedan har använt i sin produktutveckling. Actiwave är bara En av flera start ups i Linköping, överallt i regionen dyker det upp nya företag. Skälet till detta är bland annat det samarbete som finns mellan just universitetet samt näringsliv och kommun. Ett företag som har spelat en central roll för flera nya bolag är LEAD, vars företagsidé är att hjälpa unga bolag med riktade resurser.

Vilka är Actiwaves produkter?

Sedan starten år 2007 har Actiwave tagit fram en algoritm som förbättrar ljudet i mobil- och surfplattor. Företaget har också utvecklat det egna högtalarsytemet Opalum. Actiwaves algoritm fungerar som så att den analyserar hur ljudet från en högtalare låter. Algoritmen anpassar sedan ljudsignalen digitalt och det gör att även små högtalare får ett mycket bättre ljud. Deras produkter har gjort att bland andra Skandinaviska Enskilda Banken har valt att investera i företaget. Banken uppger att de har valt att satsa på Actiwave för att de lyckas komplettera teknisk spetskompetens med ett starkt kommersiellt driv. Med stora aktörer i ryggen har Actiwave inte bara råd att satsa, utan det ger också en trovärdighet till konsumenterna.

 
 
 
videozoom