Combitech

Combitech är ett dotterbolag inom Saab-koncernen. Det bildades år 2006, då Combitech Systems och delar av Aerotech Telub slogs samman, två företag som redan innan var helägda av Saab. Combitech Software AB bildades redan 1992, bytte namn till Combitech Systems AB 1999 och köptes upp av Saab 2002. År 2012 utökade Combitech även sin omfattning då man köpte upp Sörman Informations och integrerade deras verksamhet i Combitech AB.

Idag är Combitech AB ett teknikkonsultbolag som har verksamhet i hela Norden, och är baserade på 25 orter i Sverige, Finland och Norge. De har knappt 1500 medarbetare, och en årlig omsättning på 1,65 miljarder kronor. Företagets konsulter har kompetens i en mängd områden inom teknik, till exempel informationssäkerhet, systemintegration, kommunikation, mekanik, systemsäkerhet, systemutveckling, teknisk produktinformation och logistik. Deras kunder finns framförallt inom sektorerna flyg och försvar, telekom, verk och myndigheter, liksom industri. Combitech menar att deras konsulter tar hänsyn till både miljö och säkerhet i sina lösningar, och de erbjuder konsulthjälp i alla stadier i processen som leder fram till en sådan lösning, som studier, krav, modellering, simulering, utveckling, test, verifiering och utbildning.hands-460865_640

För att organisera ett så stort konsultbolag och strukturera sina medarbetares kompetens är Combitech indelat i tre divisioner: Systems Engineering, Security Solutions och Technical Information Solutions. Dessa är i sin tur indelade i olika affärsområden.

Combitech har under året samarbetat med Linköpings kommun, då de i oktober 2015 erbjuder ett föredrag i Linköping, på vad som av kommunen kallas TeknikTisdag. Medarbetare på Combitech kommer då att tala om informationssäkerhet under rubriken ”Cyber Security – informationssäkerhet i en uppkopplad värld”. Mer specifikt kommer det att handla om hur man som företagare kan skydda sina digitala tillgångar när allt fler produkter är uppkopplade mot nätet. De kommer att förklara vilka hoten är, hur en hacker arbetar och hur man kan vara medveten om dem och skydda sig mot dem. På alla evenemang då det samlas mycket folk på en liten yta, även ett lugnt föredrag som detta, är det viktigt att arrangörerna enkelt kan kommunicera med varandra, för att försäkra sig om säkerheten. Ett effektivt sätt att göra det är att använda sig av ett komradiosystem. Du kan hyra komradio för evenemang på TPO.se.

 
 
 
videozoom