CybAero

CybAero hittar man i Mjärdevi Science Park i Linköping. Det är ett företag som arbetar med att utveckla obemannade helikoptrar, som på engelska kallas Vertical Take-Off and Landing Unmanned Aerial Vehicle, eller VTOL UAV. De kallas ibland också Remotely Piloted Aircrft Systems, eller RPAS. Företaget är ett resultat av ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut och Linköpings universitet, som inleddes år 1992. År 2003 kunde man så till slut bilda företaget CybAero.

En av företagets mest kända produkter är helikoptern Apid55, som visades upp inför allmänheten på Gärdet den 8 januari 2008, då den gjorde sin första flygning. Det handlar inte om en helikopter i samma storlek som vi är vana vid, utan en betydligt mindre variant som är 3 meter lång och väger 160 kilo. Apid55 är tänkt att kunna användas både militärt och för civila ändamål, och den första beställningen av helikoptern gjordes av Förenade Arabemiraten, som ska använda helikoptrarna för gränsbevakning. De köpte sju helikoptrar för sammanlagt 3,6 miljoner euro.drone-1112754_960_720

År 2009 inledde CybAero ett samarbete med den spanska IT- och försvarkoncernen, Indra Sistemas, för att utveckla nya helikoptermodeller. Detta samarbete, och CybAeros fortsatta arbete, har lett till ytterligare tre helikoptermodeller, som alla går under samlingsnamnet APID ONE: APID ONE Rescue, APID ONE Defence och APID ONE Ranger. Som kan utläsas av deras namn är helikoptrarna tänkta att vara specialiserade på olika uppgifter. Rescue-modellen passar till exempel för uppgifter som brandövervakning, att söka efter försvunna personer, att kartlägga riskområden eller vid naturkatastrofer, trafikolyckor eller andra kriser. Defence-modellen är istället framförallt tänkt för ubåtsjakt, underrättelsetjänst, telekrigföring, perimeterskydd och andra militära funktioner, och Ranger-modellen, slutligen, är tänkt att användas till mindre akuta uppgifter som skogsinventering, trafikövervakning, inventering av vilt, miljöforskning eller kraftledningsinspektioner.

Sedan år 2012 finns också den nya modellen APID 60, som är helt autonom i start, flygning och landning. Denna modell säljs dock inte av CybAero, utan av Indra Sistemas, deras spanska samarbetspartner.

Om man skulle vilja sitta och spana efter helikoptrar på himlen, som kanske är tillverkade av CybAero, gäller det att man har bekväma utemöbler som man kan sitta länge och titta uppåt i, utan att få nackspärr. Du hittar utemöbler för alla smaker på Buildor.se.

 
 
 
videozoom