ELITS

IT-tjänsteföretaget ELITS är hemmahörande i Linköping. Man har rötterna i den mylla som utgörs av stadens unika idérikedom och handlingskraft, som enligt Linköpings kommun finns överallt.

2006 var året
ELITS startade 2006 och nu finns man på elva ställen i världen, i fem länder, i tre kontinenter – Europa, Nordamerika och Asien. Raskt marscherat för ett svenskt företag, hemmahörande i Linköping.

Oberoende och kulturstyrt
Företaget beskriver sig som ett oberoende IT-tjänsteföretag. Verksamheten fokuserar på drift av IT miljöer. Erbjudandet till ELITS, både existerande och presumtiva, kunder är kort och gott en fungerande IT dygnet runt, året om, jorden runt. Något man med gott självförtroende också levererar. Grunden man står på är god branschkunskap, engagemang, nytänkande, och inte minst lyhördhet för kundernas behov.

Global modell
24 timmar, sju dagar i veckan erbjuder ELITS sin globala leveransmodell. Till tjänsterna hör det som i branschen benämns Managerade tjänster, paketerade IT-tjänster och konsulttjänster.

Företagskulturen
Hos ELITS fokuserar man på det personliga ansvaret. Något som går igen i ledarskapet. På så sätt kan man förverkliga de värderingar man står för. Vilket är en förutsättning för bolagets företagskultur som i sig utgör basen för deras arbete. Det är även några av orsakerna till att ELITS ses som en attraktiv arbetsgivare. Hos ELITS förekommer inte några onödiga hierarkier. Vilket torde utgöra en stor konkurrensfördel visavi konkurrenter som är strikt hierarkistyrda. Något som inte är helt ovanligt i IT-branschen. Hos ELITS är det självklart att kunna kontakta en kollega oavsett nivå. Förutom ELITS fokus på samarbete, personligt ansvar och det goda ledarskapet förutsetts att alla delar med sig av sina idéer och åsikter. Det handlar om kunskapsöverföring från ett projekt till andra. Man behöver helt enkelt inte uppfinna hjulet fler gånger. En

ELITS på Linköpings Näringslivsgala 2014
ELITS var inte endast en av fem nominerade till årets tillväxtföretag i samband med Linköpings Näringslivsgala 2014. Det första evenemanget i sitt slag i Linköping. Under glitter, pompa och ståt korades ELITS till Årets tillväxtföretag då titeln utnämndes för allra första gången i Linköping. Något som kan förmodas bidra till ännu större framgångar för IT-förtaget från Linköping som förmänskligar IT. Något de själva benämner IT Humanized.

 
 
 
videozoom