Framtidens teknikbolag

Det är förvisso inget nytt fenomen att tekniken i alla tider syftat till att föra mänskligheten framåt. På senare tid har dock digitaliseringen revolutionerat samhället på flera plan. Vid sidan av detta har tekniken parallellt utvecklats med syftet att föra det digitala samhället framåt. Den snabba utvecklingen innebär dock nya krav inför framtiden. Tekniker, produkter och tjänster ska anpassas till nya behov och framtidens verklighet.

Universitetsstäder som Linköping spelar en viktig roll när det gäller teknisk utveckling i Sverige, i EU och i världen. Med sin tekniska inriktning genererar staden en viktig bas för hur framtidens teknik kommer att se ut. Studentmiljöer inspirerar till projekt och idéer som lätt kan hamna under mattan i redan etablerade verksamheter. Mer om detta i den här artikeln, häng med!

Linköpings Tekniska Högskola

Som en av Sveriges ledande tekniska högskola kan Linköpings Universitet erbjuda optimala resurser inom teknisk utveckling. Här ruvar en lång tradition inom tekniskt inriktade studier på akademisk nivå. I Linköping har flera framgångsrika teknikföretag grundats och inte sällan har det ursprungligen tagit start inom universitets väggar. Det finns en naturlig inställning till att bidra till utvecklingen av Sveriges framtid. I den akademiska miljön kan idéer och projekt hitta sin rätta form tack vare det genuina intresse som genomsyrar miljön inom universitetets väggar. En idé som bygger på att leda tekniken i rätt riktning kräver ofta professionella enkäter och digitala formulär, vilka enkelt kan samlas in bland studenter.

När samhället nu står inför framtidens utmaningar tar universitetsstäder som Linköping sitt ansvar. Regeringen har bland annat utsett Linköpings universitet till att bedriva Sveriges forskning gällande femte generationens mobilteknik. Linköping och Östergötland nämns även i många sammanhang när det gäller världsledande teknik. Ett exempel är Actech 2030 som är en unik satsning med syftet att revolutionera tekniken inom lantbruk.

Stöttning och möjligheter

Projekt som tar sig form via den akademiska miljön inom Linköpings Tekniska Högskola har stora chanser att nå framgång. Ekonomiska resurser samt olika typer av tillskottskapital kan tack vare EU-bidrag och statliga bidrag bli en verklighet för unga, lovande projekt. Linköping Universitet är framstående när det gäller att bedriva aktuell forskning inom teknik och framtid. Något som inte bara uppmärksammas i Sverige utan även globalt. Därmed har akademiska forskningsprojekt eller startups med bas i Linköping goda chanser att hitta samarbetspartners samt seriösa investerare.

För oavsett hur pass revolutionerande en idé är krävs det rätt stöttning bakom projektet. Det behövs människor som tror på ursprungsidén och på olika sätt motiverar projektet att fortgå. Inom den akademiska världen är det tekniken i sig som är intressant. Utanför den världen finns aspekter som påverkar möjligheterna att bedriva framtidsprojekt. Lönsamhet är ett exempel, vilket inte sällan sätter käppar i hjulet oavsett hur rimlig en idé tycks vara.

 
 
 
videozoom