Kundnära teknikbolag från Linköping

När det kommer till att starta företag är Linköping en stad som länge varit populär. Anledningen till detta är nämligen att staden har många studenter, vilket gör att många nytänkande unga människor hamnar i staden. På så sätt har staden fått ett trevligt rykte de senaste åren genom att nya företag hela tiden startas. En av de branscher som många ungdomar är aktiva inom är teknik, vilket lett till att flera kända företag har sitt ursprung i staden.

Kundnära företag från Linköping

I Linköping finns det en mängd olika företag som är verksamma inom kundtjänst. Anledningen till detta är att Linköping har en stark bakgrund inom industrin, som nu också utvecklats till att ha flera kundtjänstmedarbetare. Många av kundrelationerna sköts dock via telefon och email nu för tiden, vilket gör att relationen ofta är digital och inte fysisk. Därför kan det vara bra att ta hjälp av ett CRM system för att se till att kundnyttan maximeras och kan mätas på bästa sätt. Om man arbetar inom kundtjänst och inte använder sig av ett CRM-system finns det risk att man inte kan mäta hur pass nöjda kunderna är. Dessutom går det att identifiera mönster kring hur kunder beter sig genom denna typ av system, vilket är viktigt för att anställda ska må bra.

De allra kändaste företagen

När det kommer till kända företag i Linköping går det inte att inte nämna Saab. Företaget har nämligen haft sitt huvudsäte i Linköping sedan många år tillbaka och företaget är ett svenskt varumärke i nästan hela världen. Numera säljer Saab dock inte några bilar längre, utan det handlar istället om vapen och vapenteknik. På så sätt är kunderna inte längre privatpersoner, utan det handlar om militärer och stater. Saab säljer nämligen sina produkter i flera länder i hela världen, bland annat Brasilien och Tjeckien. På så sätt har företaget riktat in sig på en helt ny typ av kunder.

 
 
 
videozoom