SAAB Aeronautics

Det som idag är försvarskoncernen Saab AB bildades 1937 med huvudkontor i Trollhättan. Bolaget skapades för att säkerställa utvecklandet av ett svenskt stridsflygplan. SAAB stod för Svenska Aeroplanaktiebolaget. 1939 förvärvades företaget AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, som byggde flygplan i Linköping, och huvudkontoret flyttades till Linköping. Idag ligger Saab ABs huvudkontor i Stockholm. Om ditt företag önskar etablera sig i Stockholm hyr helio.se ut kontorshotell på Södermalm samt på fler bra platser i området. Den avdelning inom koncernen som idag ansvarar för militärflygplanen heter SAAB Aeronautics.

Flygplanen

SAAB utvecklade både civila och militära flygplan i början men har sedan en tid tillbaka lagt ned den civila flygverksamheten. Några av företagets mer kända flygplan var dessa:

  • Saab 29 Tunnan. Detta är planet som kom att kallas för “Flygande Tunnan” i folkmun. Planets första prototyp flög 1948 och var det första svenska plan som hade så kallade pilvingar. Planet var i tjänst mellan 1950 och 1976. Under de sista åren var det dock endast använt för att bogsera mål vid målskjutövningar. Tunnan tillverkades i totalt 661 exemplar i sju olika versioner. Tunnan ersatte några amerikanska och brittiska plan inom flygvapnet, liksom även Saab 21. Tunnan deltog i stridigheterna under Kongokrisen, under FN-mandat. Tunnan blev ingen exportframgång men Österrikes flygvapen köpte ett antal begagnade Tunnor.
  • Saab 35 Draken. Draken var Tunnans efterträdare. Den första prototypen av Draken flög 1955. Draken hade deltavinge, vilket förklarar namnet. Planet påminde nämligen om en drake i formen. Det byggdes 644 Drakar i olika versioner. Planet var i aktiv tjänst mellan 1960 och 1999. Förutom Flygvapnet i Sverige användes Draken även av Danmark, Finland och Österrike.
  • Saab 37 Viggen. Liksom sin företrädare, Draken, hade Viggen deltavinge. Planet utvecklades för att kunna användas i det svenska systemet med vägbaser, vilket betydde att det måste klara en bromssträcka på endast 500 meter. Därför utrustades Viggen med så kallade canardvingar, nosvingar framför huvudvingarna, och förmåga till reversibel avgasström. Namnet Viggen sägs anspela på dykanden vigg, från canard som betyder and. Troligtvis hade framgångarna för Bertil Danielssons film “Viggen Viggo“, från 1955, också en del att göra med namnvalet. Utvecklingen av Viggen började redan 1952, alltså tre år innan föregångaren Draken flög för första gången. Prototypen till Viggen flög första gången 1967. Det byggdes 329 Viggen och planet var i tjänst mellan 1972 och 2005.
  • Saab 39 Gripen. Efter Viggen utvecklades JAS Gripen, där JAS står för Jakt, Attack och Spaning. Hos de andra tre vapenslagen inom försvaret, armén, kustartilleriet och marinen, kom planet elakt att kallas för “Gökungen” eftersom utvecklandet och inköpen av planen slukade stora delar av försvarsbudgeten under de tidiga åren. Gripen, som togs i tjänst 1996, har liksom Viggen en deltavinge kombinerat med canardvingar. Gripen är troligen det sista stridsflygplanet som utvecklas i Sverige. Redan nu har man anpassat Gripen för att fungera inom NATOs vapensystem. Förmodligen köper Sverige in existerande flygplan från andra länder som ersättning för Gripen, alternativt utvecklar något i samarbete med andra länder. Gripen har även sålts till Sydafrika och Thailand, leasats ut till Tjeckien, Schweiz och Ungern och beställts av Brasilien.

Samtliga presenterade stridsflygplan kan beskådas på Flygvapenmuseet i Linköping.

 
 
 
videozoom