Teknikbolag i Linköping

Linköping har blivit en region med många heta teknikbolag, vilket till mångt och mycket beror på att regionen har ett innovationskontor som universitetet driver. Där kan studenter med bra företagsidéer fångas upp och sedan gå vidare till Lead, som är en känd företagsinkubator.

Även om en entreprenör har en bra idé kan det ändå krävas en del pengar för att komma igång. Genom att använda sig av enkel företagskredit går det att säkerställa en bra ekonomisk grund att utgå från i det nya företaget.

Heta teknikbolag

Bland de nya teknikbolag som syns och hörs i Linköping just nu finns Wematter, som erbjuder uthyrning av 3D-skrivare till sina kunder. 3D-skrivaren innehåller ny, patenterad teknologi som ersätter aluminium och formsprutning. Komponenterna som skrivs ut har en hög hållfasthet, lika stark som vid formsprutning. De kan också ersätta verktygsinvesteringar och fräst aluminium. Den höga kvaliteten på produkterna gör det möjligt att tillverka komponenter på kontoret. Wematter grundades 2014 av Henrik Lundgren och Robert Kniola.

Voysys är ett annat företag som verkar i Linköping med omnejd. Deras produkt är en programvara som skapar möjligheten att göra livesändningar med VR-video. Detta sker genom att rörliga bilder från 360-kameror sys ihop och skapar VR-videon. Det som gör Voysys produkt unik är att den lägger till ytterligare “virtuella skärmar” som ligger ovanpå videon. Användaren som ser på en livesändning kan få mer information genom att vända på huvudet. Då kommer rutor med mer information upp, till exempel matchstatistik.

Linkura har en tjänst som kartlägger stress och hälsonivå i organisationer. Detta sker med hjälp av programvara och EKG-mätare. Enligt företaget kan de minska stressbelastningen hos medarbetare i organisationer med 49 %, och även minska risken för utmattning med upp till 85 %. Medarbetarens prestation ökar också med 21 %. Med hjälp av coachning kan Linkura förebygga stressrelaterade problem. Deras screeningverktyg skapar en ögonblicksbild av hur hälsoläget ser ut i en organisation. EKG-mätaren visar hur individens objektiva data kring hälsan ser ut, till exempel sömn, återhämtning, stress och fysisk aktivitet. Ett självskattningsformulär ger ytterligare information. Digital AI och coachning från en medarbetare gör det möjligt för den anställde att själv kunna utvärdera sitt mående och fatta välgrundade beslut.

Senion Lab har teknik som används för positionering inomhus, på sjukhus och i köpcenter. Med hjälp av deras mjukvara kan man hitta apotek eller andra mål, i områden där GPS inte är tillgängligt. Senion hjälper företag att förbättra sin kapacitet och produktivitet. Med hjälp av smartphones kan användarna på företaget se om det finns lediga konferensrum eller arbetsrum. De kan hitta andra medarbetare på företaget, och på så vis undvika missade möten. Appen är enkel att använda och kräver inte ens att man öppnar den, det går att boka rum och andra funktioner från den låsta skärmen.

 
 
 
videozoom