Tekniska verken i Linköping

Tekniska Verken är ett av Linköpings största företag, är till största delen kommunägt och ligger vackert beläget vid Stångån och dess promenadvägar. Huvudkontoren ligger på ena sidan av ån, och energianläggningen på den motsatta. Tekniska Verken har en rad olika dotterbolag såsom Svensk Biogas och Utsikt Bredband med flera. Ett kontor ligger även i Mjölby.

Vad gör Tekniska Verken?

Om du bor i Linköping med omnejd har du nog lagt märke till Tekniska Verkens byggnader och anläggningar, för att inte tala om den lukt som ibland sprider sig över delar av staden när vinden blåser åt ett visst håll. Det är också den anläggning med stora skorstenar som syns mest när du kör in i staden. Det är avfall som återvinns för att bli el och biogas.

Koncernen har många järn i elden i och med att de även ansvarar för de olika dotterbolagens verksamheter. Bland annat driver de elnätet i olika städer, fjärrvärme, producerar biogas, är ägare av flera gasmackar och arbetar aktivt med att hitta nya energikällor som är snälla mot miljön. Nytänk och framåtanda speglar deras synsätt. Det är dock inte bara i Östergötland som Tekniska Verken har sina verksamheter utan även i Närke och Södermanland. Koncernen har skördat ganska stora framgångar och är dessutom delägare i elföretaget Bixia som i sin tur har som huvudsyfte att satsa på nya energikällor från sol, vind och vatten.

Sammantaget har Tekniska Verken 1000 anställda där flertalet samsas i lokalerna vid Stångån i Linköping. Där är lokalerna som störst, med mötesrum, kontorslandskap med kopiatorer och skrivarpapper i mängder, samt produktionsanläggningar och ett stort energiområde.

Tekniska Verkens historia

Det var redan under tidig början av 1900-talet som Tekniska Verken bildades. Frontfiguren var Jonn O Nilsson som bodde och verkade som entreprenör i Linköpingstrakten. Han hade vänt och vridit på många idéer om hur Linköpingsborna skulle få den elström de behövde, och efter 15 års tankeverksamhet beslutade han att grunda Tekniska Verken. Han låg verkligen rätt i tiden eftersom det var början till industrialismens blomstrande ålder och världen stod under kraftig utveckling just inom det området.

Under 50-talet var det fjärrvärmen som var det allra viktigaste. Man byggde ut och förändrade samhället så att alla skulle kunna förses med el och värme året runt. Detta blev också viktigare eftersom Linköping växte och blev en “storstad”. Det blev helt enkelt så att energibehovet ökade markant.

Med tiden har man dock fått förändra el och gas eftersom man idag vet att industrierna tär mycket på jordens resurser och miljön i stort. Det har man anpassat sig efter på Tekniska Verken, då det är just dessa frågor som står i centrum. Återvinning, avfallshantering, förnybara energikällor och resurssnåla åtgärder är numera dagens viktigaste ämnen.

 
 
 
videozoom