Utmärkt tillfälle för start ups

Rådande situationer i samhället kan på olika sätt generera nya typer av behov när det gäller teknik och utveckling. Miljöaspekten och klimathotet är bra exempel på faktorer som till stor del påverkar samhällsutvecklingen. Med de påverkar även affärsnyttan, det vill säga företags förmåga att skapa kunder, men även att behålla dem.

Ett startup företag är ett tämligen modernt begrepp som syftar till ett nystartat företag med syftet att generera snabb tillväxt. Inte sällan är startups aktiva inom teknik och utveckling med innovativa koncept som på olika sätt “revolutionerar” marknaden och samhället. Men hur gör man business och verklighet av en idé? Här ger vi dig tipsen för hur du lyckas som startup inom teknikbranschen.

Startup företag i teknikbranschen

Linköping är en av Sveriges mest universitetspräglade städer med ett stort fokus på teknik, IT och utveckling. Det är kanske därför inte särskilt anmärkningsvärt att startup företag med säte i Linköping blir framgångsrika. Med rätt idé och engagemang kan ett projekt snabbt vara i rullning i en inspirerande universitetsmiljö likt den Linköping erbjuder. Nuförtiden är det dessutom möjligt att ta hjälp av Lånakuten och därmed säkerställa finanserna. Aktörerna som erbjuder lån utan UC verkar i regel på nätet, vilket gör att ansökan sker smidigt direkt online.

Att satsa på hållbarhet och produkter eller tjänster som gör nytta för miljö, framtid och klimat är ett stående tips. Teknisk utveckling som strävar efter att anpassa lönsamhet med framtida behov är ett vinnande koncept. Det är något som t.ex. det Linköpingbaserade startup företaget Epishine kan intyga. Företaget lanserades som ett startup år 2016 och har på kort tid erhållit priser och uppmärksamhet för sina organiska solceller. Vi talar om hållbara solceller i mikroformat till små elektriska apparater. Solcellerna är tänkta att ersätta batterier som normalt finns i uppkopplade enheter inom bland annat fastighetssektorn. Epishine är ett utmärkt exempel på hur startup företag från Linköping banar vägen för teknikbranschens framtid.

Ett tidsriktigt koncept, realistiska siffror och en stor dos know how är helt enkelt den optimala kombinationen för att lyckas som startup. När projektet är i rullning finns även möjligheten att ansöka om bidrag från EU. Det nämnda solcellsföretaget Epishine fick bland annat 24 miljoner kronor i bidrag från EU-kommissionen. Runt om i Sveriges olika regioner finns även lokala stipendier att ansöka. Leta upp intressanta stipendier som på olika sätt stöttar lokala eller tekniskt inriktade startup företag.

Som startup gäller det att förmedla sitt budskap i alla tänkbara kanaler. Den ursprungliga idén ska var ständigt närvarande. Ett starkt driv och entreprenörskap i kombination med ett genuint intresse för produkten eller tjänsten är A och O. För att generera en snabb lönsamhet krävs nya investerare. Men för att hitta dessa krävs en genomarbetad och tydlig information; både internet och externt.

Startup tips

  • Låt projektet verka i inspirerande teknikmiljöer
  • Satsa på hållbarhet, miljö och klimat
  • Ansök om EU-bidrag eller lokala stipendier
  • Exponera budskapet genom tydlig information

 
 
 
videozoom