Framgångsrika teknikbolag från Linköping

Linköping är en universitetsstad i Östergötland och den åttonde största tätorten i Sverige. Näringslivet i staden består mest av företag som har teknisk inriktning. Här finns SAAB och Mjärdevi Science Park, där den sistnämnda är en teknikpark med över 5 800 anställda. I Linköping finns också ett antal framgångsrika teknikbolag.

För att kunna fokusera på sin kärnverksamhet brukar både teknikbolag och andra företag satsa på att minska administration och öka digitaliseringen. Ett sätt är att använda sig av tjänster från precisely.se som erbjuder en digital avtalsplattform, där rutinuppgifter minimeras och automatiseras. Detta sker med samma kvalitet och kontroll som tidigare.

Många teknikbolag

Wematter är ett av Linköpings kända teknikbolag och driver en verksamhet som går ut på att hyra ut 3D-skrivare till kunderna. I Linköping finns också Voysys som erbjuder en programvara med möjlighet att livesända med VR-video. Här används rörliga bilder som kommer från 360-videor och som tillsammans skapar en ny video med virtuell verklighet. Voysys lägger också till ytterligare några virtuella skärmar ovanpå själva videon, vilket gör det möjligt för användarna att bara vända på huvudet för att få mer information.

Kundnära relationer

Linköping är en studentstad och har fått ett gott entreprenörsrykte på grund av att många nya företag startas i staden. Kundtjänst är också en stor bransch i området då den starka industrin kräver kundtjänstmedarbetare. Kundrelationerna upprätthålls ofta via e-post och telefon, vilket skapar digitala relationer mellan företagen och deras kunder.

IT-företag med framgång

I staden finns också några av de mest framgångsrika IT-företagen i Sverige. Ett av företagen är Sectra som skapar IT-system avsedda att användas för medicinska ändamål. Ett annat innovativt företag på orten är Senion Lab som bygger mjukvara med målet att stötta människor när de letar efter lokaler som sjukhus och gallerior. Tekniken med inomhuspositionering underlättar i att exempelvis hitta affärer när användaren befinner sig i en galleria.

Per och per är ett företag inom IT-branschen med bas i Linköping. De har utvecklat testprogramvaror till Eriksson, med målet att programvaran ska användas för att testa deras 4G-nät. Per och per utvecklar också mobilappar som används inom skogsindustrin och för fältbruk. SICK är ett lokalt företag som fokuserar på att framställa sensorlösningar och har i Linköping också sitt kompetenscenter för bildbehandling och AI. Företaget var först en avknoppning från Linköpings universitet, och har även vunnit utmärkelse som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige under 2018.

SyntheticMR är ett känt Linköpingsföretag som utvecklar avbildnings- och analysmetoder för MR eller syntetisk magnetröntgen. Med hjälp av dessa lösningar kan sjukhuspersonal förkorta tiden för MR-avbildningar. Ett annat känt företag på orten är Coresonic som har en ledande position på marknaden vad gäller trådlös kommunikation. Coresonic fick liksom många andra lokala teknikföretag sin start baserat på forskning som utförts vid Linköpings universitet. Det taiwanesiska bolaget Mediatek köpte upp Coresonic år 2012.

 
 
 
videozoom